Custom text 1

Kontakt: 0907 488 234

Ocenenie nehnuteľností realitnou kanceláriou pri dedičskom konaní - cena 60 €

Máte nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku a potrebujete odhadnúť jej trhovú cenu? Naša realitná kancelária MAKRO REALITY s. r. o. Vám dokáže vypracovať ocenenie nehnuteľností napr. pre potreby dedičského konania a pomôcť Vám tak zistiť jej aktuálnu trhovú hodnotu.

Odhadca nehnuteľností - PaedDr. Ivo Tomašovič, MBA

Odhadca cien nehnuteľností - PaedDr. Ivo Tomašovič, MBA

 

Odhad ceny nehnuteľnosti vypracovávame pre potreby:

  • dedičského konania

  • určenia trhovej ceny rodinného domu, bytu, pozemku pre prípad predaja

  • informatívne účely

Pre ocenenie nehnuteľností pri dedičskom konaní nám zavolajte na 0907 488 234

Určíme trhovú hodnotu nehnuteľností pri dedičskom konaní:

  • domov

  • bytov

  • pozemkov

 

Trhovú cenu neurčujeme na základe tabuliek, ale porovnávaním a sledovaním aktuálnych cien nehnuteľností len za cenu 60 €.

Odhad ceny nehnuteľnosti má informatívny charakter, nejde o znalecký posudok pre potreby banky. Vychádza zo zákona č. 161/2015 Z. z. (Civilný mimosporový poriadok).

Pre prípad súdnych sporov alebo rozvodu odhad trhovej ceny neposkytujeme. V prípade potreby znaleckého posudku spolupracujeme aj so súdnymi znalcami. Neváhajte nám napísať, radi Vám poskytneme kontakt.

 

Ohodnotenie domu a bytu realitnou kanceláriou pri dedičskom konaní

Lokalita

Lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je rozhodujúca a ovplyvňuje až 25 % ceny. Existujú tri hlavné ukazovatele lokality, ktoré určujú cenu nehnuteľnosti, a sú to:

  • kvalita miestnych škôl,
  • pracovné príležitosti,
  • blízkosť nákupných, zábavných a rekreačných stredísk

Ďalšími aspektami sú: dostupnosť autobusových zastávok, susedstvo, sociálna vybavenosť, blízkosť potravín, poloha umiestnenia, hlučnosť ulice/sídliska, dostupnosť škôl a škôlok, v prípade nehnuteľnosti v obci aj vzdialenosť od mesta a podobne.

Stav

Novšie domy majú zvyčajne vyššiu hodnotu, čo súvisí aj s predpokladom, že kritické časti domu ako strecha, elektroinštalácie či spotrebiče sú menej opotrebované a preto do nich nebude potrebné v najbližších rokoch investovať. Rozdiely v cenách sú viditeľné keď porovnávame novostavby, rekonštruované, čiastočne rekonštruované alebo nehnuteľnosti v pôvodnom stave.

Veľkosť a využiteľný priestor

O ďalších približne 25 % ceny rozhoduje veľkosť nehnuteľnosti. Čiastočne platí pravidlo čím väčší, tým drahší. Samozrejme je potrebné brať v úvahu aj ostatné spomenuté aspekty, preto veľkosť ovplyvňuje len určité percento ceny. Dom v pôvodnom stave bude lacnejší ako novostavba rovnakej veľkosti.

Okrem samotnej veľkosti obytnej plochy je dôležitý aj využiteľný priestor ako garáž, pivnica či podkrovie. Pri určovaní ceny domu sa berie do úvahy aj veľkosť pozemku, záhrady a pod. V prípade bytov je to aj možnosť parkovania či vyhradené parkovacie miesto.

Dopyt

Cenu ovplyvňuje aj dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite. Vysoký dopyt vzniká vtedy, keď je lokalita kvalitná. Dobré pracovné príležitosti, možnosti života a ekonomická prosperita regiónu, mesta či mestskej časti značne ovplyvňujú dopyt po nehnuteľnostiach a zavážia pri stanovení ceny.

Toto sú len niektoré, no významné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu domu či bytu.

 

Odhad ceny pozemku

Na odhad ceny pozemku vplýva mnoho faktorov. Snáď najdôležitejší je jeho využitie. Cena jedného metra štvorcového poľnohospodárskej pôdy je značne lacnejšia ako cena metra štvorcového pôdy určenej na výstavbu. Nemenej dôležitými faktormi v prípade pôdy určenej na výstavbu sú: región, v ktorom sa pozemok nachádza, či sú na ňom zavedené inžinierske siete, pripravenosť na výstavbu, lokalita, dostupnosť, poloha (či sa nachádza v zastavanej oblasti, vedie k nemu cesta a pod.), sociálna vybavenosť lokality a iné.

Existuje množstvo ďalších faktorov, ktoré berieme do úvahy pri oceňovaní Vašej nehnuteľnosti, preto každé naše ocenenie je individuálne a starostlivo vypracované len pre Vás.

 

Nehnuteľnosti oceňujeme na celom Slovensku.

Cena ohodnotenia nehnuteľnosti alebo pozemku pri dedičskom konaní, ale aj pre iné účely, je 60 €.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 488 234

 

Kontaktujte odhadcu ceny nehnuteľnosti:

PaedDr. Ivo Tomašovič, MBA

certifikovaný realitný poradca

Tel.: 0907 488 234

E-mail: tomasovic.ivo-ZVNC-gmail.com