Custom text 1

Kontakt: 0907 488 234

Vyhľadávanie28 nehnuteľností

Energetický certifikát


Podľa zákona č. 300/2012 (Zákon č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov - úplné znenie k 1. 1. 2013) pri predaji, prenájme a kolaudácii je každý majiteľ budovy povinný mať vypracovaný energetický certifikát a hodnotenie z certifikátu uverejniť aj v inzercii. Energetický certifikát nepotrebujú: budovy a pamätníky chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947), kostoly a modlitebne, dočasné stavby (čas užívania kratší ako dva roky), priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku a samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plochy je menšia ako 50 m2. 

Za porušenie povinností hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 2 000 € a právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta do výšky 3 000 €.


Cena energetického certifikátu pre bežný rodinný dom je približne 150 €. V prípade záujmu o viac informácií ohľadom energetického certifikátu nás kontaktujte.

PaedDr. Ivo Tomašovič, MBA

certifikovaný realitný poradca

Tel.: 0907 488 234

E-mail: tomasovic.ivo-ZVNC-gmail.com